Meghan Howland képei

Egy fáradtságos munkanap után az egyik legjobb lazító szeánsz az, ha elmerülünk a művészetekben! Különleges portrékat hoztam hát nektek az 1985-ös születésű Meghan Howlandtől, aki jelenleg Portlandben él és alkot. 

Nagyon megfogott Meghan képein a megjelenő szimbólumok, színek, alakok kontrasztja: amiképpen a zavartság, a bizonytalanság, a veszély, valamint a biztonság, a nyugalom, a béke egyszerre érhető tetten az alkotásokon. Nagyon kedvelem a madárjelképet, Meghan pedig előszeretettel használja azokat mint személyes kabalákat.

A madár az ősi koroktól megjelenő lélek-szimbólum: az egyiptomi madár alakú ba-lélek, az óind Upanisadok lélek-hattyúja, a kereszténység Szentlélek-galambja egyaránt a lélek-madár archetípus variánsa. A ragadozó madarak az égi eredetű hatalom megtestesítői, a magyar eredetmonda turulja csakúgy, mint a görög mitológiában a Zeusz-sas.

Az olykor sötét hangulatú, tündérmesékre emlékeztető explicit történetek egyszerre megrázóak és üdvözítőek. Meghan nyitva hagyja az “interpretációs kaput”, a festmények lényege a befogadók egyéni impresszióihoz, világlátásához, érzéseihez alakul.

A fiatal festőnő szín-és részletgazdag alkotásai átmenetet képeznek valóság és álom, lét és nemlét, realizmus és szürrealizmus közt.

Csodásak, nemde?

http://www.meghanhowland.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s